تاییده توسط  سازمان
      غذاو دارو

 

تحت نظر اداره تجهیزات پزشکی

     (ایمد  imed )

مشاوره قبل از فروش

شرکت امیدواران مددیار درمان

این شرکت سعی بر توزیع انواع ملزومات و مصارف پزشکی و بیمارستانی تحت نظر سازمان غذا و دارو را دارد.

خرید مطمئن و اسان را در مارکت طب تجربه کنید.

omidvaran madadyar darman

this company has licenses to import , export and sell medical equipment

   ظروف و ابزار

         پزشکی

فیزیوتراپی و ارتوپدی 

بیمارستان و جراحی

ما بهتر از بقیه هستیم

هدف ما جلب اعتماد شماست

رقابت در ارزش، نه در قیمت.

اعتبار ما اعتماد شماست

ما به شما کمک می کنیم تا بی واسطه خرید کنید

ما اینجا هستیم تا به شما در پیدا کردن بهترین راه کمک کنیم